CH-Teddy

CH-Teddyn ska ha en sträv, krusig och ca 6 cm lång päls som står upp över kroppen.

SMF:s standard för CH-Teddy

Godkänd fr.o.m. 2012-01-01.

En CH-teddy är en strävhårsras och därför är pälsen det mest väsentliga hos en CH-teddy. Den skall ha mjuka former med en korrekt kroppsform och ett vackert huvud samt ge ett runt intryck. Pälsens längd, riktning, dess kvalitet och täthet är det mest rastypiska hos en CH-teddy. För att en CH-teddy skall anses vara av god kvalitet måste dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 10

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 10

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fatty eye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.

Pälsriktning 15

Pälsen skall vara utstående över hela kroppen. 
De vanligaste felen: Pälsriktningsfel såsom platthet, delning, fnurror, benor och sadel. 
Diskvalificerande fel: Platt päls på mer än 50% av djuret. Rosetter.

Pälskvalitet 25

Rasen är godkänd både med och utan crest, ev. crest bedöms ej. Sträv, styv och fjädrande med krusiga hårstrån. Viss hänsyn tas till könsprägel. Pälslängden skall vara jämn. Pälsens ideala längd är 6 cm. Pälsen på huvudet är kortare än på resten av djuret. Övergången mellan kroppspäls och huvudpäls bör vara successiv för att helheten ska bli rund och jämn. Djur under 5 mån kan ha något kortare päls. 
De vanligaste felen: Mjuk och eller ojämn päls. Fet, oelastisk, torr, mjällig, kala fläckar. Pälslängd under 5 cm samt över 8 cm. Ojämn pälslängd. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 
Diskvalificerande fel: Pälslängd under 4 cm hos djur över 5 mån samt över 10 cm. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 15

Pälsen skall vara tät. Den skall växa så tätt att hårbotten inte syns. 
De vanligaste felen: Gles päls.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100

CH-Teddy white/Cream