Uppfödare

I SMF finns i nuläget ca 80 aktiva, godkända uppfödare. Det är endast godkända uppfödare som kan använda uppfödarnamn/prefix framför marsvinets namn vid registrering och på utställning. Som godkänd uppfödare har man också möjligheten att ha information om sin uppfödning i vår uppfödarsök.

För att bli godkänd uppfödare ska man ha ställt ut några egenuppfödda marsvin och fått dem godkända. Man måste också genomgå ett kunskapstest. Mer om det hittar du under rubriken registrera uppfödarnamn.

Bra att veta är att många marsvin aldrig hinner annonseras ut, utan säljs direkt efter kontakt med uppfödaren. Kontakta därför gärna någon av våra uppfödare om du är intresserad av att köpa marsvin!

Du kan också kontakta en av våra uppfödare- och marsvinsförmedlare.


Mer inom Uppfödare