Sheltie

Sheltien är ett långhårigt marsvin utan virvlar. Idealet för sheltien är att pälsen utkammad uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Pälsen är rak och mjuk.

SMF:s standard för Sheltie

En Sheltie är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Sheltie. För att ge en Sheltie det så typiska uttrycket är det vackra huvudet och kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Sheltie, och för att en Sheltie skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet.

Kroppsform 15

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform.
De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar.
Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar

Öron 5

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 
De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra.

Ögon 5

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 
De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig fattyeye. 
Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet.

Pälskvalitet 20

Pälsen ska vara len och mjuk med substans. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Något vågig päls är inget fel. 
De vanligaste felen: Sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls.Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 
Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter.

Pälstäthet 15

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen och ut mot hårtopparna. 
De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet.

Skuldror och sidor 15

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. 
De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 
Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. Rosetter.

Släp 15

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Sheltien får presenteras med bena eller man. Manen är pälsen som växer från öronen och över nacken. Idealet för sheltien är att pälsen uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen. 
De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 
Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. Rosetter.

Kondition/presentation 10

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen sheltie får presenteras med eller utan bena. 
De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder, markerat nosstreck och missfärgad päls. 
Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.

SUMMA 100

Sheltie Cream/White
Sheltie Black Roan
Sheltie Golden Agouti/White