Föreningen

Svenska Marsvinsföreningen, ofta förkortad SMF, är en förening för alla som är intresserade av marsvin. Föreningen bildades 1983 av ett antal entusiaster främst för att man ville utveckla aveln med rasrena marsvin. Ett annat av föreningens mål är att sprida kunskap om marsvin och deras skötsel.

En av föreningens främsta aktiviteter är utställningar. Vi ger också ut tidningen MarsvinsMagazinet. Vi för ett register över marsvin och registrerar och organiserar uppfödare.

SMF försöker dessutom sprida kunskap om marsvin på olika sätt, bland annat genom att ta fram informationsmaterial, visa marsvin på husdjursmässor och liknande. Ibland hålls kurser, seminarier och andra träffar i föreningens regi.

Föreningen drivs ideellt och aktiviteterna är alltså helt beroende av medlemmarnas engagemang. Ju fler som engagerar sig, desto mer händer det!

Vårt organisationsnummer är: 814800-8470.


Mer inom föreningen