Organisationen

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna kring hur SMF fungerar. 

Det övergripande ansvaret för föreningen ligger på riksstyrelsen som väljs på stämman som hålls varje vår. Det är riksstyrelsen som har ansvaret för utgivningen av Marsvinsmagazinet.

Föreningen är dessutom indelad i fyra lokalavdelningar som har ansvar för aktiviteterna i respektive del av landet. Lokalavdelningarna har sina egna styrelser som väljs på årsmötena som hålls i varje lokalavdelning på våren. Det är lokalavdelningarna som anordnar utställningar, träffar, kurser o.s.v.

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner om man har förslag på förändringar, t.ex. stadgeändringar. Motionerna skickas in till riksstyrelsen senast 31 december. de publiceras i MM1 och diskuteras först på lokalavdelningarnas årsmöten och därefter röstar lokalavdelningarnas valda representanter på årsstämman. Alla medlemmar är välkomna till sin lokalavdelnings årsmöte!

Ansvaret för utställningsstandarden och domarutbildning ligger på domarkommittén som består av SMFs utbildade rasdjursomare och aspiranter. Domarkommittén har sitt årsmöte varje höst. Även till domarkommitténs årsmöte kan man skicka in motioner som ska vara inne senast 31 augusti. Det kan t.ex. handla om utställningsregler och standarden.

Självklart är också alla medlemmar välkomna att höra av sig med förslag och idéer när som helst under året. Om inte annat så kan man då få tips på hur man bäst kan gå vidare med sin idé.