Undersökningar

Här hittar ni olika undersökningar som vi inom SMF Svenska Marsvinsföreningen genomför.

Standartrådet enkätsundersökning Hälsostatus hos respektive ras
I syfte att undersöka hälsostatus hos våra marsvin beslutades på Domarkommittén årsmöte att vi som uppfödarrepresentanter får i uppdrag att genomföra en första kartläggning, vilket kommer göras som en enkätundersökning.
Vi vänder oss till dig som avlar och hoppas att så många som möjligt vill bidra till underlaget inför vår sammanställning.
Maila dina svar till maria.persson3@gmail.com eller fyll i svarsformuläret på hemsidan (länk ovan) senast 20/12.

Mvh Maria Persson & Lottie Lundgren
Uppfödarrepresentanter Standardrådet