Registrera marsvin

Inom Svenska Marsvinsföreningen kan alla marsvin registreras i en databas. Endast registrerade rasmarsvin kan anmälas och ställas ut i rasklass på våra utställningar (i petklass kan även icke-registrerade marsvin och blandras-marsvin deltaga). Fullständiga regler för registrering hittar du i regelverket.

För att registrera marsvin gäller följande regler:

 • Du måste vara medlem i SMF.
 • Alla marsvinen kan registreras. Rasrena marsvin, marsvin utan känd härstamning, men som ser rasrena ut samt petmarsvin (blandraser) kan registreras. Om du inte fött upp dem själv kan du be uppfödaren om hjälp. Du kan också be en annan uppfödare eller domare om hjälp att bedöma marsvinets ras om du inte själv är helt säker.
 • Marsvin som är registrerat i annat nordiskt land behöver inte registreras i Sverige för att kunna ställas ut. De tas upp i SMFs system i samband med registrering av dess avkomma.
 • Endast ungar till honor som är minst 7 månader då ungarna föds kan registreras.
 • Maximalt 3 kullar per år (12-månadersperiod) kan registreras från samma hona.
 • Ungar efter roan+roan, dalmatiner+dalmatiner eller roan+dalmatiner får inte registreras på grund av att missbildningar kan förekomma i sådana kombinationer. 
 • Marsvin av rasen satin eller kombinationsras med satin kan inte registreras i SMF.
 • Marsvin av rasen Lunkarya får endast registeras om de tre senaste leden i stammen är fria från recessiva lockiga raser t.ex. texel, merino, alpaca, rex, teddy och CH-teddy.
 • Djur utan uppfödarnamn får endast registreras om namnet är ett enkelnamn (d.v.s. ett ord) Bindestreck och ihopskrivningar av ord är inte tillåtna. Anledningen är att namnet inte ska kunna förväxlas med ett uppfödarnamn.

Registrera digitalt

Enklast och smidigast är att registrera ditt marsvin eller din kull digitalt. Det gör du här: Registrera marsvin (inloggning krävs).
Det är samma inloggning som till webbanmälan. Har du inte registrerat dig för webbanmälan ännu kan du göra det här: Registrera till webbanmälan.

Så här registrerar du marsvin:

 • Logga in
 • Kontrollera dina redan ifyllda uppgifter (ändra vid behov och meddela medlemsregistratorn medlem@svenskamarsvinsforeningen.se om något är felaktig).
 • Fyll i samtliga uppgifter om ditt/dina djur.
 • Bifoga skärmdump av swishbetalningen, 40 kr/kull (läs mer om betalning nedan).
 • Välj registrator och skicka in formuläret.

Det kan ta cirka 2 veckor innan du får tillbaka din/a stamtavla/or via mail. OBS! Det är din skyldighet att ange de uppgifter som registratorerna behöver. Felaktiga registreringar godtags ej.

Betalning

Registreringsavgiften är 40 kr/kull oavsett antal ungar och betalas till Swishnummer: 123 020 04 02 (Var noga med rätt swishnummer!) Betala gärna in registreringsavgiften för flera kullar i samma swish om du registrerar flera kullar vid samma tillfälle.

I meddelandefältet ska du skriva medlemsnummer och datum när registreringen/ar har skickats in. Betalar du för flera registreringar samtidigt ska antal registreringar också anges.

Registrering via blankett

Registreringsblanketten (en för varje kull) fylls i och skrivs under. Skicka sedan in registreringsblanketten till registratorn för din lokalavdelning. Vill du ha stamtavlor utskrivna skicka då med ett frankerat svarskuvert; dubbelt porto eller vid fler än fem djur fyrdubbelt porto. Du kan också kryssa för på blanketten om du önskar få hem registreringsbevisen via e-post. Då behöver du förstås inte skicka med något svarskuvert.

Glöm inte att betala registreringsavgiften i samband med att du skickar in blanketten! Se Betalning ovan.

Du hittar registreringsblanketten via länken nedan.

Har du frågor om registrering kontakta gärna någon av registratorerna eller medlemsregistratorn.

Vid inloggningsproblem, kontakta medlemsregistratorn.

Registratorer

Samtliga registratorer registrerar alla raser. För att fördela jämt så rekommenderas en geografisk indelning enligt följande:

Adress till registratorerna:

Anja Hamrin
Lunnarp 551
247 94 Dalby

Minna Thomé
Timrågatan 80
162 62 Vällingby

Länkar

Blanketter

Stadgar & Regler