Ringorm

Ringorm är en smittsam, zoonotisk (infektion som kan överföras mellan djur och människa) hudinfektion orsakad av mikroskopiska hudsvampar (dermatofyter), och har ingenting med ormar att göra. Ringorm förekommer hos både människor och djur. (källa: sva.se)

Symtom och diagnos
Ringorm visar sig oftast som ringformade röda och flagnande utlag på huden. Det kan visa sig i hårlösa fläckar, men marsvin kan också vara symtomfria bärare. Marsvin är sällan påverkade eller har klåda av utslagen. Huvud och öron är vanliga ställen för utslag, men de kan uppstå på hela marsvinets kropp. Provtagning hos veterinär är enklaste sättet att få rätt diagnos och behandling. Inkubationstiden varierar från dagar till veckor.Behandling och sanering

Behandling av ringorm kan vara besvärlig och långvarig. Alla marsvin i hushållet ska behandlas. Att lokalt endast applicera salva på utslagen tar bara bort symtomen på det marsvinet samt kan ge felaktiga resultat vid provtagning. Efter diagnos skriver veterinären ut lämplig medicin. Itrafungol vet. har bra verkan, men bör inte ges till unga, dräktiga, diande marsvin. Imaverol är ett annat läkemedel som man badar marsvinen i. Behandligen ska upprepas under en period och sanering sker parallellt. Prata med veterinären för lämplig behandlig av dina marsvin.

Så länge svampsporer finns så är risken hög för återsmitta, därav är sanering av miljön viktig. Ringormssporer dör i högre temperaturer, textilier kan tvättas i 60grader. Trä och annan inredning kan värmas upp i exempelvis ugn eller bastu. Burar och övrig miljö torkas av med svampdödande medel såsom Virkon eller Anistel.

Förslagsvis kan det vara bra att bada nya marsvin, eller marsvin som varit på ex utställning, med spordödande medel innan de får träffa övriga marsvin i hemmet.

Om människor får ringormsutslag kan de ta lång tid att behandla, i värsta fall kan hudproblemen bli svåra. Kontakta läkare om du misstänker att du smittats med ringorm.

Svenska marsvinsföreningens riktlinjer
SMF rekommenderar att djurägare som har/har haft ringorm avhåller sig från utställning minst 4 veckor efter avslutad av veterinär ordinerad behandling och sanering av hemmamiljön med svampdödande medel. Det gäller samtliga djur i besättningen/hemmet, för att försäkra sig om att inte nya sjukdomsfall dyker upp i anslutning till primärutbrottet.

Även sanering av transportlådor och utställningsutrustning (plattor, handdukar, kammar etc.) ska göras innan dessa tas i bruk igen. Detta för att minimera risk för smittspridning.

Kom ihåg att alltid kontrollera djuren innan avfärd till utställning. Vid minsta misstanke om smitta, stanna då hemma!