Grundläggande om vitaminer och vitaminbrist (hypovitaminos)

Denna texten ta bara upp grundläggande om vitaminer då kroppen är väldigt komplex. Alla vitaminer och mineraler bör, i första hand, tillföras genom färskt grönfoder utifrån eller färska grönsaker. Om det finns misstanke på vitaminbrist är det lämpligt att konsultera en veterinär.
Vissa vitaminer produceras i tarmarna och tas upp genom avföringen (kaekotrofi).

De vanligaste orsakerna till vitaminbrist är:

 • Fel utfodring
 • Dålig foderkvalitet, felaktig förvaring
 • Sjukdomar allmän men ökat vitaminbehov
 • Antibiotisk toxicitet (antibiotikabehandling)
 • Matsmältningsstörningar (mindre absorption) och dysbakterios (mindre produktion)
 • Minskad eller oförmåga att ta upp avföring

Allmänna symtom på vitaminbrist är:

 • Försvagat immunförsvar
 • Utvecklings- och tillväxtstörningar
 • Hudförändringar
 • Avmagring
 • Kramper
 • Förlamning/oförmåga att röra på sig

A-vitamin
Vitamin A tillhör gruppen fettlösliga* vitaminerna och lagras i levern och i fettvävnaden. Genom detta har kroppen hela tiden tillgång till denna vitamin även i perioder där mindre A-vitamin tas upp genom fodret. En brist, vid rätt utfodring, är sällsynt, men det förekommer. A-vitamin behövs bland annat för tillväxt, ämnesomsättning, blodkroppar, slemhinnor, men också för hudens och synens funktion och struktur.
En bra källa till A-vitamin är karotenrika grönsaker och växter som t.ex. morötter och maskrosor.

Följande symtom kan indikera på en brist:

 • Diarré
 • Rörelsestörningar
 • Upphörande av tillväxten
 • Kramper
 • Snuva, rinnande näsa
  Med flera…

B-vitaminer

B-vitaminer produceras av bakterier i blindtarmen på marsvin. Marsvin får i sig dessa genom att ta upp sin egen avföring och de bör under inga omständigheter hindras från att göra det. Bebisar tillgodoser sina behov genom att få i sig sin mammans avföring. Vid t.ex. matsmältningsstörningar eller ett angrepp av tarmparasiter kan detta minska eller till och med allvarligt störa tarmens funktion och vitaminproduktion. Antibiotika kan också påverka tarmfunktionen.
Brist på B-vitamin bör behandlas så fort som möjligt.

Följande symtom kan indikera på en brist:

 • Diarre
 • Mag- och tarmstörningar (Gastrointestinala störningar)
 • Avmagring
 • Tillväxtstörningar
 • Störningar i nervsystemet
 • Hudsjukdomar

Synligt friska marsvin som försöker komma åt andra marsvins avföring bör observeras eftersom detta kan tyda på en brist. Undantaget är unga marsvin som tar upp moderns avföring för att stimulerar sin egen tarmflora.


C-vitamin

Precis som vi människor kan marsvin inte producera C-vitamin på egen hand och måste därför få i sig det via fodret. Vuxna marsvin bör ha cirka 10 mg/kg C-vitamin dagligen. Dräktiga och digivande honor samt sjuka eller skadade djur dubbelt till tre gånger så mycket. Kroppen behöver bland annat C-vitamin för ämnesomsättningen, för att producera hormoner, immunförsvaret, benen mm.
C-vitamin är vattenlösligt och är en av de antioxidanter som skyddar kroppen från fria radikaler. Kroppen lagrar alltså inte C-vitamin för längre tid och utsöndrar stora mängder av det genom urinen. Därför måste den fyllas på dagligen.
Det bästa sättet att tillsätta C-vitamin är genom att ge de färsk grönt utifrån eller grönsaker som innehåller mycket C-vitamin (t.ex. paprika, fänkål, persilja, vitkål).
Här kan du läsa mer om: Hur mycket grönsaker

Följande symtom kan indikera på en brist:

 • Ökad risk för infektion
 • Försvagat immunförsvar
 • Svullna och smärtsamma leder
 • Ovilja att röra sig och tecken på förlamning

D-vitamin

Marsvin producera sitt eget D-vitamin precis som vi människor. Genom att absorbera UVB-strålar (genom direkt solljus eller speciella UVB-lampor) producerar de D-vitamin i huden.
D-vitamin hjälper att ta upp kalcium, vilket är viktigt för benens utveckling och tillväxt. Det är också fördelaktigt för hjärtat och cirkulation och immunfunktion. Brist på D-vitamin är sällsynt men kan förekomma.

Följande symtom kan indikera på en brist:

 • Rakitis
 • Kramper

E-vitamin

E-vitamin är bland annat viktigt för att skydda kroppens celler och muskler, men också för nerver och fertilitet. Om det finns en brist kan det leda till muskelskador och minskar musklernas vävnad och därmed till ovilja att röra på sig eller till och med förlamning. Fertiliteten kan också vara kraftigt begränsad. Dräktiga honor löper en högre risk för fosterdöd om de får en kost med låg E-vitamin.
Vitamin E finns främst i gröna växter men även i spannmål, groddar och frön. Precis som C-vitamin är E-vitamin en antioxidant och skyddar kroppen från fria radikaler.

Följande symtom kan indikera på en brist:

 • Försvagat immunförsvar
 • Muskelskada/minskat muskelvävnad (muskelatrofi)
 • Minskad fertilitet, infertilitet
 • Tillväxtstörningar

K-vitamin (se även B-vitaminer)

Precis som B-vitamin, produceras K-vitamin i tarmarna och tas upp med avföringen. Därför bör marsvin inte hindras från att göra det. K-vitamin finns bl.a. i kål.

Följande symtom kan indikera på en brist:

 • Blodkoagulationsstörningar

* Fettlösliga vitaminer
Fettlösliga vitaminer som A-, D-, E- och K-vitamin lagras i kroppen och kan inte så lätt utsöndras när det tas upp i överskott. Detta innebär att det finns en risk att dessa lätt kan överdoseras, t.ex. när vitamintillskott används.
Vid överskott av D-vitamin finns det en risk, på grund av ett felaktigt kalcium/fosfor-förhållande, att för mycket kalcium samlas i kroppen, vilket främjar bildandet av urinstenar.

* Vattenlösliga vitaminer
Vattenlösliga vitaminer lagras endast i begränsad omfattning av kroppen och måste därför tillföras regelbundet. I denna gruppen tillhör B-vitaminerna och C-vitamin.

* Fria radikaler och antioxidanter
https://www.lloydsapotek.se/c/antioxidanter/a/A231057
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter