Uppfödare- och Marsvinsförmedling

Då det ständigt inkommer frågor från både medlemmar och icke medlemmar om vilka uppfödare som finns, samt var man kan köpa marsvin, finns numera våra uppfödare- och marsvinsförmedlare som ansvarar för att svara på dessa frågor. Därigenom blir det lättare för dig som har frågor att veta vart du ska vända sig för att få svar på dina frågor.

Uppfödare- och marsvinsförmedlingen ska:

  • Kunna svara på frågor om vilka uppfödare det finns i närområdet av frågeställaren och vilka uppfödare som finns av specifika raser. Kunna hänvisa till var kontaktuppgifter till uppfödare finns.
  • Kunna hänvisa till SMF:s egen marsvinsförmedling, medlemmarnas till-salu-annonser på hemsidan samt tipsa om annonseringsmöjligheter på SMF:s hemsida för de som söker marsvin.
  • Kunna upplysa om en uppfödare är medlem i SMF, och att det endast är medlemmar i SMF som får registrera marsvin i föreningen.
  • Ta emot synpunkter och förmedla de vidare till Riks styrelse samt hänvisa nya intresserade vidare i föreningen.

Våra uppfödare- och marsvinsförmedlare når du på följande e-postadresser:

Är du bosatt i lokalavdelning Mellansverige (postnummer som börjar på 10-19, 58-63 samt 73-89) kontaktar du Helena Pettersson: marsvinsformedlare1@svenskamarsvinsforeningen.se

Är du bosatt i lokalavdelning Sydväst (postnummer som börjar på 20-57) eller Polar (postnummer som börjar på 9) kontaktar du Kristina Lundberg marsvinsformedlare2@svenskamarsvinsforeningen.se