Styrelsen

I SMFs styrelse 2021 sitter följande personer.

Ordförande: Jenny Dittgen (Sydväst) • ordforande@svenskamarsvinsforeningen.se


Vice Ordförande: Anja Hamrin (Sydväst)


Sekreterare: Lottie Lundgren (Sydväst)
sekreterare@svenskamarsvinsforeningen.se


Kassör: Maria Wigenborg (Sydväst) • kassor@svenskamarsvinsforeningen.se

Ledamot: Fredrik Griberg (Svealand)
Fredrik Griberg Ordförande

Ledamot: Lena Tysk (Norrort)


Ledamot: Johanna Groth (Polar)


Suppleant: Vakant

Övriga

Valberedning, sammakallande: Jenny Elfving (Sydväst, sammankallande), Elin Quell (Norrort),

Revisorer: Carina Stjernman (sammankallande), Mia Bring
Revisorsuppleant: Josefin Lampinen

Medlemsregistrator: Jenny Dittgen • medlem@svenskamarsvinsforeningen.se

Riks petclass ansvarig: Mia Bring, Ella Holmqvist

Uppfödarrepresentanter: Gisela Jansson, Catharina Johansson