Styrelsen

I SMFs styrelse 2023 sitter följande personer.

Ordförande: Madeleine Andersson (Mellansverige) • ordforande@svenskamarsvinsforeningen.se

Vice Ordförande: Jennie Elfving (Sydväst)

Sekreterare: Caroline Bernhed (Sydväst)
sekreterare@svenskamarsvinsforeningen.se

Kassör: Maria Wigenborg (Sydväst) • kassor@svenskamarsvinsforeningen.se

Ledamot: Josefin Lampinen (Polar)


Ledamot: Suzanna Rhodevi (Mellansverige)


Ledamot: Kristina Lundberg (Sydväst)
Suppleant: Nikita Helling Frisk (Sydväst)

Övriga

Valberedning, sammakallande: Lena Tysk (Sydväst, sammankallande), Johanna Groth (Polar),

Revisorer: Maria Bring (sammankallande), Sanna Soleskog
Revisorsuppleant: Anja Hamrin

Medlemsregistrator: Jenny Dittgen • medlem@svenskamarsvinsforeningen.se

Riks petclass ansvarig: Anette Mayer • anette451@gmail.com

Uppfödarrepresentanter: Gisela Jansson, Catharina Johansson