Styrelsen

I SMFs styrelse 2020 sitter följande personer.

Ordförande: Fredrik Griberg (Svealand) • ordforande@svenskamarsvinsforeningen.se


Vice Ordförande: Lena Tysk (Norrort)


Sekreterare: Lottie Lundgren (Sydväst)
sekreterare@svenskamarsvinsforeningen.se


Kassör: Maria Wigenborg (Sydväst) • kassor@svenskamarsvinsforeningen.se

Ledamot: Jenny Dittgen (Sydväst)


Ledamot: Jennie Elfving (Sydväst)


Ledamot: Johanna Groth (Polar)


Suppleant: Anja Hamrin (Sydväst)

Övriga

Valberedning, sammakallande: Gisela Jansson (Norrort, sammankallande), Nikita Helling Frisk (Norrort), Helena Pettersson (Svealand)

Revisorer: Carina Stjernman (sammankallande), Mia Bring
Revisorsuppleant: Cissi Löfkvist

Medlemsregistrator: Jenny Dittgen • medlem@svenskamarsvinsforeningen.se

Riks petclass ansvarig: Mia Bring, Ella Holmqvist

Uppfödarrepresentanter: Lottie Lundgren, Maria Persson