Styrelsen

I SMFs styrelse 2019 sitter följande personer.

Ordförande: Anja Hamrin (Sydväst) • ordforande@svenskamarsvinsforeningen.se
Vice Ordförande:
Sekreterare: Anna Neykova (Polar)
Kassör: Maria Wigenborg (Sydväst) • kassor@svenskamarsvinsforeningen.se

Ledamot: Lena Tysk (Norrort)
Ledamot: Lottie Lundgren Bratland (Sydväst)
Ledamot: Fredrik Griberg (Svealand)
Suppleant: Cissi Löfkvist (Sydväst)

Övriga

Valberedning, sammakallande: Emma Harderup (Sydväst), Cecilia Gullberg (Svealand), sammankallande Nikita Helling Frisk (Norrort)

Revisorer: Carina Stjernman, Mia Bring
Revisorsuppleant: Johanna Groth

Medlemsregistrator: Jenny Dittgen

Riks petclass ansvarig: Mia Bring, Ella Holmqvist

Uppfödarrepresentanter: Lottie Lundgren Bratland, Maria Persson