Styrelsen

I SMFs styrelse 2018 sitter följande personer.

Ordförande: Maria Wigenborg (Sydväst) • ordforande@svenskamarsvinsforeningen.se
Vice Ordförande: Anja Hamrin (Sydväst)
Sekreterare: Cicci Löfkvist (Sydväst)
Kassör: Marie Holmström (Sydväst) • kassor@svenskamarsvinsforeningen.se

Ledamot: Lena Tysk (Norrort)
Ledamot:Ann-Charlotte Ling (Svealand)
Ledamot: Vakant

Övriga

Valberedning, sammakallande: Anna Neykova • annaneykova@yahoo.com

Riks petclass ansvarig: Jenny-Lynn Ingemansson • Jenny-Lynn Ingemansson