Magpie/Harlequin

Färg

Färgen white i kombination med black, chocolate, lilac, beige eller grey kallas Magpie. Färgen cream i kombination med black, chocolate, lilac, beige eller grey kallas Harlequin. Se allmänna färgbeskrivningen: enfärgade. 
De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 
Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg.

Teckning

Under denna punkt skall såväl rutor och linjer som fältens renhet och fördelning bedömas. Linjerna skall vara raka och utan brott. En mittlinje löper längs med ryggraden och fortsätter obruten på djurets undersida. Minst två linjer i räta vinklar till mittlinjen delar var sida av marsvinet i minst tre färgfält på var sida. Färgfälten skall vara antingen enfärgade eller bestå av en jämn mix av djurets två färger tillsammans. Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Fält av samma färg eller mixade fält skall inte ligga intill varandra. Varje sida av djuret skall innehålla samtliga variationer av färgfält. Bläs får förekomma men är inte önskvärt. 
De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Avsaknad av någon färg på ena sidan. Band, dvs någon färg sträcker sig över mittlinjen, bälte, dvs någon färg sträcker sig runt djurets kropp. Inslag av avvikande färg i rutorna. samt ojämnheter i mixat fält. 
Diskvalificerande fel: Total avsaknad av linjer samt avsaknad av någon variation av färgfält.

Nonself Black Magpie
Nonself Chocolate Magpie