Undersökning för dig som inte är medlem

Denna undersökningen är avsedd för alla som inte är medlem eller som funderar på att bli medlem i SMF-Svenska Marsvinsföreningen.
Genom dina åsikter hjälper du oss att bli bättre.

1. Vill du bli medlem?

1.2. Om du svarade Nej ovan: Vad är det som hindrar dig från att bli medlem?

2. Vad tycker du behövs för att göra SMF mer intressant så att man vill bli medlem?

3. Vad skulle du vara mest intresserat av?