Nyheter från domarkommittén inför 2017:

  • Junior- och senior sektionen håller en separat delfinal bestående av BIR-R djuren där domaren väljer ut 1 -3 djur (beroende på antal anmälda djur) som erhåller sk ”wildcard” till BIS-finalen. (1-3 placeringar i BIS-finalen ger 1 wildcard från BIR-R delfinal, 4-7 ger 2 wildcards och 8 placeringar eller fler ger 3 wildcards). I finalen kan dessa BIR-R djur inte placera sig före BIR djuret i samma ras.
  • Marsvin ska erövra tre certifikat för tre olika domare för att uppnå titeln CHAMPION, förkortas Sch/SCH. Borttaget att minst en av domarna ska vara svensk domare. Ingen retroaktiv registrering. Djuret måste ha ett cert som är taget under 2017 eller senare.
  • Marsvin som samlar mest poäng i sin ras under året tilldelas titeln BOB och årtal, t.ex. BOB-05. (ändring från BIR till BOB)
  • Skinnystandarden är uppdaterad, förändringen gäller behåringen. Från årsskiftet är det både godkänt med päls runt nosen och som tidigare päls upp mot öronen i form av ett “V”.
Har ni några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta mig på johanna_groth@hotmail.com /Johanna Groth, ordförande domarkommittén

Uppdaterat regelverk