Transport till NM

Finska klubben har beslutat att sponsra en transport av utställningsmarsvin till Nordiska i Oulo för att kompensera den dyra och långa resvägen. SMF riks har också diskuterat att sponsra men har ännu inte tagit slutligt ställningstagande på summan.

En transport med Kent Ivarsen (godkänd transportör med licenser etc.) som ansvarig planeras och den ger möjlighet att lämna marsvin på vissa uppsamlingsplatser. Platserna är inte bestämda ännu utan kommer försöka anpassas till de önskemål som finns. Dock kommer det finnas möjlighet att lämna djur från södra delarna av landet och ända till de norra delarna. Någonstans i Stockholm kommer det bli en uppsamlingsplats och därifrån kommer transporten utgå ifrån tidig fredagsmorgon för att marsvinen ska vara på plats under incheckningstiden på fredagskväll.

För att säkerställa att det finns underlag för transporten måste den bokas SENAST torsdagen den 20 juli genom inbetalning till SMF Riksplusgiro 47 43 94-4. Transporten kommer inte att kosta mer än den nedan angivna summan, utan vid många bokningar kommer den att reduceras och återbetalas i efterhand för bokade utställningsdjur. Bokningsavgiften återbetalas inte om anmälaren bestämmer sig för att inte åka/uteblir. Efter den 20 juli kommer det finnas möjlighet att boka på/justera i mån av plats. Bokade platser behöver inte kopplas till ett visst marsvin i nuläget. Vid frågor, skicka dem till lena.tysk@telia.com.

Utställningsdjur – 100 kr styck
Transportdjur för utställare – 150 kr styck
Transportdjur för icke utställare – 200 kr styck

Vid bokning ska bokningsavgiften betalas och ett mail sändas till Lena Tysk, lena.tysk@telia.com angående önskan om uppsamlingsplats. Hoppas vi får se ett stort antal svenska deltagare i Oulo